Oga Oga Stangd

Om Tillse

Tillse är ett mångsidigt system som vi anpassar efter varje kunds behov. Det viktigaste för oss är att vi löser reella problem för våra kunder, det tror vi skapar de bästa lösningarna.

Välj hur mycket tid du har att lära dig mer om Tillse:

 

Tillse på 10 sekunder

Såhär kan det tyvärr fungera ibland, vilket ger tidstjuvar, extra arbetsbörda på personalen och dålig återkoppling till hyresgästen.


Såhär jobbar ni med Tillse, vilket ger tidsbesparingar och drifteffektiviseringar med ett lätthanterligt verktyg till förvaltningen och än mer nöjda hyresgäster.

Tillse på 1 minut

Här är några vanliga problem som vi ofta mött hos våra kunder (innan de blev kunder), som traditionella arbetsätt ofta orsakar:

Återkoppling till hyresgäst

Arbetsbörda på personalen

Samordning av uppgifter

Skillnad i interna arbetssätt

Kontroll på insatser

Spårbarhet och historik

Att det är så beror ofta på att man använder verktyg där det krävs en manuell handpåläggning för att alla ska få rätt informationen. Som mail, telefonsamtal eller en modul i ett fastighetssystem där informationen stoppas. Med Tillse ansluter alla till molnet, så sköter systemet automatiskt att alla får rätt information:

Tillse kopplar ihop fastighetens alla aktörer

Effekten av att jobba med Tillse är:

kommunikation

Förenklar både er interna och externa kommunikation

Vi erbjuder ett lättförståeligt system där alla aktörer kan samverka och kommunicera kring fastigheten på ett enkelt och tydligt sätt, både mot era kunder och inom förvaltningen

klocka

Spar tid och arbete i er organisation

Minskar kraftigt mängden administration och pappersarbete. Med Tillse får ni full koll på aktiva och historiska ärenden gällande er fastighet. tidsbesparing och effektivisreringar med flexibel ronderingsteknik

diskett

Ger er historik och statistik på allt som händer

Kunskapen om vem som gjort vad, när, är viktig för att inte ha koll på. Med Tillse sparas allt som sker och gör att ni enkelt kan kolla upp vad som hänt med fastigheten. Skapa underlag för framtida beslut med statistik, driva hållbar förvaltning

Tillse på 5 minuter

Tillse är uppbyggt efter fastigheterna, vilka lokaler som finns i respektive fastighet, hur lokalerna hänger ihop i form av ex. trapphus samt vilken hyresgäst som hyr vilken lokal.

Ni behöver inte sätta upp lappar eller hålla koll på kontaktlistor.

När ni vill informera era hyresgäster väljer ni fastigheter/trappuppgångar/lokaler ni vill kommunicera med och Tillse håller reda på vem som ska informeras. En ”lappning” som i vanliga fall tar två timmar går på fem minuter, och går omedelbart ut till hyresgäster via sms och e-mail.

Rätt information 2

Alla får information avsedd och relevant just för dem.

Med Tillse ser ni till att berörd personal, leverantör och brukare/hyresgäst får informationen. Ni kan kommunicera med flera fastigheter, en enskild fastighet, ett eller flera trapphus och en eller flera lokaler / lägenheter. På så vis blir informationen från er alltid relevant.

Jobba agilt med Tillse

Då Tillse är uppbyggt kring fastigheterna och inte kring personer gör det att man aldrig har en personlig ”att göra”-lista. Istället registreras alla ärenden på de aktuella fastigheterna, och kan då ses av alla som är anslutna till den aktuella fastighen. Detta öppnar upp för att kunna ha delade ansvar i en arbetsgrupp, där alla i grupper ser när någon accepterat ärendet i fråga.

Vill man jobba mer traditionellt och ha enskilda personer som ansvariga, löses det enkelt genom att styra vem som är kopplad till vilka fastigheter.

Transparens ger ett öppnare arbetsklimat

Alla förvaltningar vinner på ett transparent och lättillgängligt system som Tillse. Possitiva effekter av att veta status på aktuella jobb får personal, leverantörer och brukare att utveckla sina relationer vilket ger en effektivare förvaltning.

I Tillse har alla tillgång till information beroende på vilken roll man är tilldelad i systemet. Ggemensamt för rollerna är att aktuell information för respektive roll erhålls i realtid. Detta gör att det än mer roligt och effektivt för personal, leverantör och brukare. Det blir enklare att kommunicera både extern och internt.

Tillse utgår från en grundfunktionalitet

alla enheter 3

Åtkomst från alla dina enheter: dator, mobil och platta

Tillse är molnbaserat, vilket gör att ni använder det på vilken dator, mobil eller surfplatta som ni vill.

touch

Åtkomst till Tillses mobilapp för iOS och Android

Tillse har en egen app, som används av de som är ute och jobbar. Appen är ett uppskattat hjälpmedel för personal, leverantörer och brukare. Hantering av utförande och information löses direkt i appen.

fastighet tillse transp

Översikt av fastigheter och boenden

I Tillse byggs fastigheter upp digitalt och till dessa kopplas personal, leverantörer och brukare, så att dessa alltid hittar rätt information och har tydlig översikt.

nyckel tillse

Integration mot befintligt fastighetssystem

Tillse är ett öppet system som med fördel kan med integrationer hämta och ta emot information från befintliga fastighetssystem både ekonomiska och tekniska. Med Tillse får ni en portal som förenklar och effektiviserar all fastighetsdrift.

installningar-tillse

Personliga användarkonton och inställningar

Ni administrerar själva konton för er personal, inklusive vilka roller och rättigheter de ska ha tillgång till.

Historik och statistik

Historik och statistik på allt som händer

Allting som händer i Tillse loggas. Därmed kan ni alltid gå tillbaka och se vad som hände, samt se statistik på era fastigheter och ert arbete.

Tillse består av moduler

Felanälan för hyresgäst (Ärenden)

Felanmälan för hyresgäst

Ett sätt att hålla koll på era felanmälan, internt för er själva eller direkt från hyresgäst. Anmälan kan besvaras av aktuella parter som i realtid kan erhålla aktuell information.

Meddelande till hyresgäster (Meddelanden)

Meddelande till hyregäst

Skicka enkelt ut information via SMS / e-mail och lokala informationsskärmar för att nå berörda personal, leverantör och brukare i realtid.

checkbox

Digital arbetsorder för egen personal

Se till att er personal alltid har en uppdaterad ”att göra”-lista direkt i mobilen.

forstoringsglas

Inventering och Rondering av fastigheten

Utföra besiktningar tilldela ansvar. Utföra ronderingar ex SBA, trappstäd och utvändig skötsel. Via avläsning av QR kod med app erhålls information vad som skall utföras och efter avläsning finns information om vem, vad och när det utfördes.

Betällning till leverantör (Projekt)

Beställningar till leverantör

Koppla på era leverantörer, så att det arbetet de utförs sparas i Tillse. Kvalitetssäkra leveransen av er leverantör. Delegera ansvar ex. BAS-U, personalliggare. All information stannar i Tillse vilket skapar hållbar förvaltning.

dokument

Dokumenthantering i beställningar

Bifoga dokument i beställningar och projekt arbetet med leverantörer. Se till att leverantören har tillgång till rätt handlingar digitalt.

Tillse har även en funktion för fysiska skärmar, som kan sitta i en entré eller en reception. Hit kan ni skicka meddelanden, visa statistik, kontaktuppgifter, väder, tidtabeller för bussen utanför - eller något annat som ni vill att hyresgästerna ska se!

Vill du veta mer? Kontakta oss genom att trycka här!