Digitaliserar fastighetsdrift

Att förvalta fastigheter ställer höga krav på kommunikation – det är många aktörer som är inblandade och det är inte alltid lätt att veta vad som skall göras var, när det skall göras, vad som är gjort och vem som gör vad. Svar på dessa frågor och annat som sker i fastigheten skall vara enkelt att kommunisera och dokumentera, för då blir det klart.

Tillse är ett digitalt verktyg för fastighetsunderhåll. Vi hjälper er att skapa ett arbetssätt där alla har tillgång till rätt information.

Berätta mer!

Tillse är ett kommunikationsverktyg där ni kopplar samman er fastighet med er själva, de som bor i den och de som jobbar med den. Med modern digital teknik ser Tillse till att alla anslutna aktörer är uppdaterade var de än befinner sig, vad som behöver göras och vem ska göra det.

Tillse skapar en detaljerad historik kring din fastighet, vilket är oerhört värdefullt i det långa loppet. Att veta vad som gjorts när och av vem, är både ett sätt att behålla kontrollen över fastigheten och att optimera er förvaltning.